జ‌న‌తాగ్యారేజ్ 11 రోజుల వ‌సూళ్ళు

జ‌న‌తాగ్యారేజ్ 11 రోజుల వ‌సూళ్ళు
నైజాం- 14.57కోట్లు
సీడెడ్- 8.48కోట్లు
నెల్లూరు- 1.69కోట్లు
గుంటూరు- 4.50కోట్లు
క్రిష్ణా – 3.44కోట్లు
వెస్ట్ – 3.31కోట్లు
ఈస్ట్ – 3.82కోట్లు
వైజాగ్ – 5.55కోట్లు
————–
45.36కోట్లు
——————–

mega-power-ban2
mega-power-ban2
Shortcodes Ultimate